Profecías de Auxilio Lacouture (II)

Más profecías de Auxilio, de Amuleto, novela de Roberto Bolaño.